استخدام

کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم ملاک پذیرش متقاضی خواهد بود و ارائه مدارک معتبر جهت استخدام الزامی  است. صرف تکمیل نمودن این فرم مسئولیتی برای شرکت جهت استخدام ایجاد نمی نماید.

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی :
جنسیت :
نام پدر :
تاریخ تولد :
محل تولد:
شماره شناسنامه :
شماره ملی :
ملیت :
وضعیت تاهل :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
آدرس :
آخرین مدرک تحصیلی
رشته و گرایش تحصیلی
وضعیت نظام وظیفه