وب سايت هیات اسکیت استان اصفهان

مشتری

وب سايت هیات اسکیت استان اصفهان

وب سایت هیات اسکیت استان اصفهان شامل جدیدترین اخبار از اتفاقات ، رویدادها ، مسابقات و مسائل مربوط به اسکیت استان اصفهان

وب سایت: http://www.esfahanskate.ir

خدمات ارائه شده

  • راه اندازی و برپایی وب سایت

تکنولوژی های استفاده شده

  • Photoshop
  • HTML
  • CSS
  • JQuery
  • WordPress