وب سايت ورزشی ایران اسکیت

مشتری

وب سايت ورزشی ایران اسکیت

وب سايت ورزشی ایران اسکیت شامل اخبار و تازه های اسکیت ایران ، معرفی ورزشگاران قهرمان ایرانی ، مقاله های آموزشی ، ویدیو های آموزشی ، معرفی رشته های مختلف اسکیت مثل رول بال ، اسکیت سرعت ، اسکیت هاکی ، اسکیت نمایشی ، پاتیناژ و ….

وب سایت: http://www.iranskate.ir

خدمات ارائه شده

  • راه اندازی و برپایی وب سایت

تکنولوژی های استفاده شده

  • Photoshop
  • HTML
  • CSS
  • JQuery
  • WordPress